Chánh kiến niệm Phật

Bài pháp thoại Chánh kiến niệm Phật được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Linh Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Chánh kiến niệm Phật || Đại đức Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận