Chánh pháp tại nơi mình

Bài pháp thoại Chánh pháp tại nơi mình do thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại La Grande Halle, Pháp, ngày 20/03/2016

Chánh Pháp Tại Nơi Mình - Thầy. Thích Pháp Hòa (Toulouse, Pháp, Mar.20, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

4 Trả lời to "Chánh pháp tại nơi mình"

Bình luận