Chớ để tuổi già mới niệm Phật

Pháp thoại Chớ để tuổi già mới niệm Phật được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Vạn Đức, Tp. Thủ Đức, HCM, ngày 04/04/2021

1312:CHỚ ĐỂ TUỔI GIÀ MỚI NIỆM PHẬT (ĐĐ Thích Thiện Tuệ Thuyết Giảng Hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chớ để tuổi già mới niệm Phật"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận