Chướng duyên của người Phật tử khi tu tập

Pháp thoại Chướng duyên của người Phật tử khi tu tập được thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng tại Viện Chuyên Tu, ngày 21/07/2019

CHƯỚNG DUYÊN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ KHI TU TẬP- TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chướng duyên của người Phật tử khi tu tập"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận