Chia sẻ bài này với bạn bè

3 Trả lời to "Chuyển khổ đau thành an vui"

  1. Hoàng Quý Công · Edit

    Ngài Tịnh Không giảng chính là lời của Phật. Kẻ phàm phu chúng ta càng nghe càng thấy hổ thẹn với chính mình. Nhưng không chịu khó nghe thì lại có nguy cơ dễ đánh mất mình.

    Trả lời

Bình luận