Chuyển nghiệp giải nghiệp và giải khổ

Bài pháp thoại Chuyển nghiệp giải nghiệp và giải khổ do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Giác Minh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận