Chuyển nghiệp tâm

Pháp thoại Chuyển nghiệp tâm (vấn đáp) được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu viện Trúc Lâm, ngày 13/12/2020

Chuyển Nghiệp Tâm (vấn đáp) - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv Trúc Lâm,ngày 13.12.2020)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Chuyển nghiệp tâm"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận