Đức tướng Như Lai

ban giac noi minh
Đức tướng Như Lai Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên

Bệnh và cách chữa

benh va cach chua
Bệnh và cách chữa Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên

Lời cảnh tỉnh

tinh hoa sau coi
Lời cảnh tỉnh Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên

Vô sự

vo su thich phap hoa
Vô sự Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên

Cảm hóa lòng người

thich phap hoa
Cảm hóa lòng người Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên

Thờ Phật tại nhà

tho phat tai nha
Thờ Phật tại nhà Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên

Điều ai cũng muốn

dieu ai cung muon
Điều ai cũng muốn Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên

Tịnh hóa sáu cõi

tinh hoa sau coi
Tịnh hóa sáu cõi Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên

Trái tim từ bi

trai tim tu bi
Trái tim từ bi Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên

Tịnh Độ Niết Bàn

tinh do niet ban
Tịnh Độ Niết Bàn Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa 2014 Download video trên

Bản giác nơi mình

ban giac noi minh
Bản giác nơi mình Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa 04/2014 Download video trên

Cá nhảy khỏi lưới

ca nhay khoi luoi
Cá nhảy khỏi lưới Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Feb 2014 Download video trên

Hạnh đức căn bản

hanh duc can ban
Hạnh đức căn bản Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa 2014 Download video trên

Tu tâm dưỡng tánh

tu tam duong tanh
Tu tâm dưỡng tánh Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên

Tịnh nhân tịnh quả

tinh nhan tinh qua
Tịnh nhân tịnh quả Thuyết giảng: Thầy Thích Pháp Hòa Download video trên
Truyen cuoi - Hinh anh vui - Hai Hoai Linh - Hai Tran Thanh - Hai Truong Giang - Dan Tai Chinh