Chân tâm, vọng tâm

Bài pháp thoại Chân tâm, vọng tâm do Thượng Tọa Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Thiền Viện Minh Đăng Quang Chân tâm, vọng tâm 3.80/5 (76.00%) 5 votes
Pháp Hạnh Của Phật

Bài pháp thoại Pháp Hạnh Của Phật do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Lâm Tỳ Ni, Hoa Kỳ trong khóa tu Xuất gia gieo duyên năm 2015 Pháp Hạnh Của Phật 3.67/5 (73.33%) 3 votes
Ba cánh cửa giải thoát

Bài pháp thoại Ba cánh cửa giải thoát do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Huyền Quang, Texas trong Khóa tu mùa hè ngày 10/10/2015 Ba cánh cửa giải thoát 4.25/5 (85.00%) 8 votes