Hạnh con khỉ

Bài pháp thoại Hạnh con khỉ do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Samwangsa ngày 03/04/2016 trong chuyến hoằng pháp tại Hàn…
Tu là sửa

Bài pháp thoại Tu là sửa (vấn đáp) do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 10/04/2016 trong chuyến hoằng pháp tại Hàn Quốc