Niệm Phật thập yếu

Niệm Phật Thập Yếu Trọn Bộ 5 Phần – HT. Thích Thiền Tâm

1. Niệm Phật phải vì thoát sanh tử.
2. Niệm Phật phải phát lòng Bồ Đề.
3. Niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi.
4. Niệm Phật phải quyết định nguyện vãng sanh.
5. Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật.
6. Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não.
7. Niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng nghiệm.
8. Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn.
9. Niệm Phật phải an nhẫn các chướng duyên.
10. Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung.
Niệm Phật thập yếu
Ngài Thiên Như thiền sư, sau khi đắc đạo cũng đã khuyên dạy: “Mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh. Nếu kẻ nào không tin, tất sẽ bị đọa địa ngục” (Mạt pháp chi hậu, chư kinh diệt tận, chỉ lưu A Di Đà Phật tứ tự cứu độ chúng sanh. Kỳ bất tín giả, ưng đọa địa ngục. – Thiên Như ký ngữ). Bởi đời mạt pháp về sau khi các kinh đều ẩn diệt, chúng sanh căn cơ đã yếu kém, ngoài câu niệm Phật, lại không biết pháp môn nào khác để tu trì. Nếu không tin câu niệm Phật mà tu hành, tất phải bị luân hồi. Và trong nẻo luân hồi, việc lành khó tạo, điều ác dễ làm, nên sớm muộn gì cũng sẽ bị đọa địa ngục…

4.4/5 - (67 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

7 Trả lời to "Niệm Phật thập yếu"

  1. Trần Quốc Vương · Edit

   10 trên không phải là phát nguyện . mà là điều phải làm thì đúng hơn ngài phân tích rõ Tín nguyện hạnh mà thôi bạn , Bạn nên đọc hoặc nghe lại nếu chưa hiểu thì đọc tiếp vài lần thật tập trung .
   Chỉ có phát nguyện vãng sinh là chân thật , kia là con đường phải đi qua chớ nên hiểu nhầm

   Trả lời
 1. La Ngọc Vinh · Edit

  Mình muốn tải về với file mp3 nhưng không biết cách nào, bạn hữu có biết xin chỉ giùm. Cám ơn nhiều.

  Trả lời

Bình luận