Chuyển tới nội dung

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục

Pháp môn Tịnh Ðộ lý cực cao sâu, sự cực giản dị. Do vậy, người thiên tư thông mẫn, tri kiến cao siêu, thường xem Tịnh Ðộ là pháp tu của bọn ngu phu, ngu phụ, chẳng chịu tu trì. Chẳng biết đây là pháp môn rốt ráo để mười phương tam thế hết thảy chư Phật, trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thỉ, thành chung[1. Họ thấy kẻ ngu phu, ngu phụ có thể tu pháp này bèn coi thường, sao chẳng xét trong hội Hoa Nghiêm, bậc đã chứng bằng với Phổ Hiền, bằng với chư Phật, vẫn phải dùng mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngõ hầu viên mãn Phật Quả? Miệt thị pháp môn Tịnh Ðộ chẳng chịu tu là coi những vị trong hội Hoa Nghiêm thuộc hạng người gì? Chỗ quy tông cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm có đáng nên tôn trọng hay nên coi thường?

[Có thái độ như vậy, không có gì khác hơn là do chưa xét kỹ nguyên do của từng pháp môn thông thường và đặc biệt, cũng như [chẳng suy xét tự lực, Phật lực, đại, tiểu, khó, dễ, nên mới đến nỗi như thế. Nếu đã xét kỹ, há chẳng học đòi Hoa Nghiêm Hải Chúng, nhất trí tiến hành cùng cầu vãng sanh ư? Ấn Quang tôi từ lúc búi tóc đọc sách, nhiễm ngay phải cái độc bài Phật của Hàn, Âu, Trình, Chu, may là không có được cái tài như Hàn, Âu, Trình, Chu. Nếu có được chút tài như họ, ắt sẽ tự mình lầm, khiến người lầm, thân còn sống mà đã hãm trong địa ngục A Tỳ mất rồi. Từ năm mười bốn, mười lăm tuổi về sau, bệnh nặng nhiều năm. Từ đấy chiêm nghiệm khắp xưa nay, xem kỹ kinh sách, mới hay những thuyết do Hàn, Âu, Trình, Chu đã lập đều là những tri kiến quẩn quanh ngoài cửa ngõ, tuyệt chẳng đạt đến những sự huyền áo trong nhà.
an quang dai su


Tải về trọn bộ Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục file pdf: An Quang Dai Su Gia Ngon Luc_Full
https://www.youtube.com/watch?v=Fym1dlW2Zv0

5/5 - (2 bình chọn)
Trang: 1 2

1 bình luận trong “Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục”

  1. Là người sơ cơ mới hiểu đạo, mới biết pháp môn tịnh độ. con kính mong chia sẽ cùng quý liên hữu niệm phật, tu phật, tu pháp môn tịnh độ chỉ giáo cho con để cùng tin tấn tu hành hầu mong mau về nơi tịnh độ của đức phật ADIĐA, ngưỡng mong chư vị cùng ban cho lời khuyến tu cho hàng hậu học này! Nam mô A Di Đad Phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status

Powered by Choi Phong Thuy