Nghi thức niệm Phật

Nghi thức niệm Phật hàng ngày

Nghi thức niệm Phật (Tiếng Việt)

Y phục ngay thẳng đứng hướng về bàn thờ Phật. Nếu nhà không có nơi thờ phượng có thể xoay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn).

1. ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Ðà Phật thân sắc vàng
Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm
Năm Tu Di uyển chuyển bạch hào
Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật
Vô số Bồ tát hiện ở trong
Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chín phẩm sen vàng lên giải thoát

Quy mạng lễ A Di Ðà Phật
Ở phương Tây thế giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin Ðức Từ Bi tiếp độ.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

3. NIỆM PHẬT

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng nhiều càng tốt)
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp
Đều do vô thủy tham sân si
Bởi thân khẩu ý phát sinh ra
Hết thảy con nay nguyện sám hối. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

Nguyện sanh Tịnh Độ ở Tây Phương
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh
Bồ Tát bất thối là bạn lữ.

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sanh hiểu sâu đạo cả, phát tâm vô thượng.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Nguyện cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Nguyện cho chúng sanh tâm ý hòa hợp, biết thương mến nhau.(1 lạy)

7. HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ
Trên đền bốn ân nặng
Dưới cứu khổ ba đường

Nếu có ai thấy nghe
Đều phát lòng bồ đề
Hết một báo thân này
Đồng sanh cõi Cực Lạc

Nghi thức niệm Phật (Tiếng Hán)

1. ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

2. TÁN PHẬT

A Di Đà Phật thân kim sắc
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân
Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di
Hám mục trừng thanh tứ đại hải

Quang trung hóa Phật vô số ức
Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên
Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn

Khể thủ Tây Phương An Lạc quốc
Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sư
Ngã kim phát nguyện, nguyện vãng sanh
Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ.

Nam-mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.

3. NIỆM PHẬT

Nam-mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật (Tùy niệm càng nhiều càng tốt)
Nam-mô Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ Tát (3 lần)
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (3 lần)

4. SÁM HỐI

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp
Giai do vô thủy tham sân si
Tùng thân ngữ ý chi sở sanh
Nhất thiết ngã kim giai sám hối. (3 lần)

5. PHÁT NGUYỆN

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.

6. TAM TỰ QUY Y

Tự quy y Phật. Đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.(1 lạy)

Tự quy y Pháp. Đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng, trí huệ như hải.(1 lạy)

Tự quy y Tăng. Đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.(1 lạy)

7. HỒI HƯỚNG

Nguyện dĩ thử công đức
Trang nghiêm Phật Tịnh độ
Thượng báo tứ trọng ân
Hạ tế tam đồ khổ

Nhược hữu kiến văn giả
Tức phát Bồ đề tâm
Tận thử nhứt báo thân
Đồng sanh Cực Lạc quốc.

3.7/5 - (63 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

8 Trả lời to "Nghi thức niệm Phật"

 1. Tống thị tuyết Huệ · Edit

  Dạ. Thầy cho con hoi nghi thức tụng niệm hàng ngày ở trên. Chúng ta có thể tụng sáng hoặc tối đều được ạ. Nếu con muốn tụng thêm kinh cầu an trong nhà thì con nen tứng kinh gì a. Con caem on thay a.

  Trả lời
 2. Tống thị tuyết Huệ · Edit

  Dạ. Thầy cho con hoi nghi thức tụng niệm hàng ngày ở trên. Chúng ta có thể tụng sáng hoặc tối đều được ạ. Nếu con muốn tụng thêm kinh cầu an trong nhà thì con nen tứng kinh gì a. Con ko có điều kiện di chùa. Cách đọc kinh con ko biết. Con đọc suông nhu đọc chữ được ko a.

  Trả lời
  1. Chào bạn, tất cả Kinh khi trì tụng và thực hành theo đều phát sinh công đức. Bạn có thể chọn tụng một số bộ Kinh sau đây hoặc bộ Kinh nào mà bạn có duyên:
   1. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm Bồ Tát
   2. Kinh Dược Sư
   3. Kinh Địa Tạng

   Cách tụng thì bạn có thể tham khảo các đĩa tụng của thầy Thích Trí Thoát

   Trả lời
 3. Nguyễn Thị Kim Sa · Edit

  Dạ. Thầy cho con hỏi, vậy con đọc xong Nghi thức niệm Phật rồi đến bài ” khấn nguyện sám hối” rồi đến chú đại bi như thế được ko ạ.
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

  Trả lời
 4. Dạ con chào thầy ạ , con thành tâm kính phật mà con k hay được đi chùa , nhưng tâm con lúc nào muốn hướng phật , và con chưa biết cách niệm kinh như thế nào hợp lý ? Thầy dậy con được k ạ

  Trả lời

Bình luận