Cơn lũ cuộc đời

Bài pháp thoại Cơn lũ cuộc đời được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Pháp Võ, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Cơn lũ cuộc đời Thầy Thích Trí huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận