Cửu phẩm liên hoa

Bài pháp thoại Cửu phẩm liên hoa được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng trong khoá tu xuất gia gieo duyên tại Tu Viện Hương Vân, ngày 04/09/2016.

Cửu Phẩm Liên Hoa - Thầy. Thích Pháp Hòa ( Sept 4, 2016 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận