Đã về đã tới

Pháp hoại Đã về đã tới được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Ukarian Hall, Úc Châu, ngày 18/11/2018
Đã về đã tới

4.2/5 - (4 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đã về đã tới"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận