Đâu cũng là Phật Pháp

Pháp thoại Đâu cũng là Phật Pháp được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Dược Sư, Incheon, Hàn Quốc, ngày 20.10.2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đâu cũng là Phật Pháp"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận