Chuyển tới nội dung

4 dấu hiệu sắp hết phước

Pháp thoại Dấu hiệu sắp hết phước do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Pháp Tạng

Một người đang sống an vui tự dưng “Sinh Tật” đó là dấu hiệu mất phước! “Giàu lên dễ sinh tật” và nếu quan sát cuộc đời họ thì không lâu sau họ sẽ suy sụp từ tinh thần đến vật chất và nhu cầu của cuộc sống, ngoài việc sinh tật ra các dấu hiệu khác của mất phước nữa là… Kiêu ngạo, Ganh tị, Bỏn sẻn Và nhất là phung phí …

1 bình luận trong “4 dấu hiệu sắp hết phước”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Designed by thuyetphap.net
DMCA.com Protection Status