Để gió cuốn đi -Thích Minh Niệm

Bài pháp thoai: Để gió cuốn đi nằm trong khóa học: Phật pháp thực hành – Nuôi dưỡng tâm bình yên do Thầy Thích Minh Niệm hướng dẫn được tổ chức vào tháng 1 năm 2013, tại chùa Hoa Nghiêm, thủ đô Washington, Hoa Kỳ

NDTBY - Bài 5: Để gió cuốn đi - Thầy Minh Niệm

Xem thêm bài giảng Để gió cuốn đi do thầy Thích Phước Tiến giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận