Để gió cuốn đi -Thích Minh Niệm

Bài pháp thoai: Để gió cuốn đi nằm trong khóa học: Phật pháp thực hành – Nuôi dưỡng tâm bình yên do Thầy Thích Minh Niệm hướng dẫn được tổ chức vào tháng 1 năm 2013, tại chùa Hoa Nghiêm, thủ đô Washington, Hoa Kỳ

NDTBY - Bài 5: Để gió cuốn đi - Thầy Minh Niệm

Xem thêm bài giảng Để gió cuốn đi do thầy Thích Phước Tiến giảng

itaxviewer, open multi urls, nghe ke toan

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận