Trách nhiệm Phật trao (25 phần)

Pháp thoại Trách nhiệm Phật trao (25 phần) được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Tu viện Trúc Lâm, ngày 15/05/2021

Trách nhiệm Phật trao phần 1/25

4/5 - (4 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Trách nhiệm Phật trao (25 phần)"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận