Chuyển tới nội dung

Trách nhiệm Phật trao (37 phần)

Trách nhiệm Phật trao phần 18/42

Pháp thoại Trách nhiệm Phật trao phần 18 được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Tu viện Trúc Lâm, ngày 23/10/2021

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 bình luận trong “Trách nhiệm Phật trao (37 phần)”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Powered by vietnamdiscover.net
DMCA.com Protection Status