Niệm Nam Mô A Di Đà Phật

Niệm Nam Mô A Di Đà Phật – Thầy Thích Trí Thoát

Nam Mô ở đây có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.

A: Có nghĩa là Vô, Không
Di Đà: Nghĩa là lượng
Phật: Người Giác ngộ

Vậy Nam Mô A Di Đà Phật là: Kính lễ đấng Giác ngộ vô lượng hoặc cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng Giác ngộ vô lượng.

Đây là câu niệm Phật của những người tu theo pháp môn Tịnh Độ. Trong Thập Lục Quán Kinh Phật dạy: nếu chúng sinh nào niệm một lần danh hiệu của Phật A Di Đà sẽ tiêu được 8 muôn ức kiếp tội nặng.

Xem thêm: Niệm A Di Đà Phật | Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật

3.6/5 - (54 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

12 Trả lời to "Niệm Nam Mô A Di Đà Phật"

Bình luận