Diệu dụng của thiền

Bài pháp thoại Diệu dụng của thiền được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 01/05/2016
Nói đến thiền chúng ta nghĩ ngay đến ngồi thiền: bán già, kiết già. Thực ra chúng ta có thể tập thiền trên mọi tư thế (đi, đứng, nằm, ngồi…), mọi lúc (khi làm việc, lúc nghỉ ngơi…)

Diệu Dụng Của Thiền - Thầy Thích Pháp Hòa (Tv.Trúc Lâm, May 1, 2016)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận