Điều gì thiện điều gì ác

Bài pháp thoại Điều gì thiện điều gì ác được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chúa Bửu Quang, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10/04/2017 (14/03 Đinh Dậu)

765. Điều Gì Thiện - Điều Gì Ác ( Rất Hay ) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận