Dựa cội bồ đề

Pháp thoại Dựa cội bồ đề do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Nhật Tâm, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Làm thế nào để về cõi Tây Phương Cực Lạc? || Thầy Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Dựa cội bồ đề"

Bình luận