Chuyển tới nội dung

Đức Phật giác ngộ điều gì?

Pháp thoại Đức Phật giác ngộ điều gì? được Thượng tọa Thích Phước Tiến giảng trong khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 119 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 17-01-2021

Ngài Tất Đạt Đa có 5 năm tầm học các đạo rồi thêm 6 năm tu khổ hạnh mới thành đạo năm Ngài 30 tuổi.

Ngài sinh năm 624 TCN, xuất gia năm 29 tuổi, học đạo với hai vị đạo sĩ Alasa-Kalama và Uddaka-Camaputta, trải qua 6 năm tu khổ hạnh với 5 anh em ông Kiều Trần Như thành đạo năm 35 tuổi. Hoằng dương chính pháp trong 45 năm; trụ thế ở đời 80 tuổi, khoảng năm 544 TCN nhập diệt tĩnh lặng.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người hoàn toàn có thật. Ngài là một con người phi thường, toàn diện. Ngài đản sinh là một sự kiện hy hữu, như hoa ưu đàm ngàn năm mới nở một lần. Ngày Ngài thị hiện trên đời, ba ngàn thế giới chấn động, khắp nơi vang tiếng hoan ca. Ngài có trí tuệ vô song, tấm lòng từ bi, thương yêu mọi người, mọi vật vô hạn. Và sự kiện quan trọng, mở ra đạo Phật chính là sự kiện Ngài chứng thành đạo quả. Điều Ngài giác ngộ đã mở ra con đường tươi sáng, mang lại hạnh phúc bất diệt cho nhân loại.

Vậy, cuộc đời của Đức Phật thế nào và những điều cốt yếu Ngài giác ngộ là gì?

4.8/5 - (6 bình chọn)

1 bình luận trong “Đức Phật giác ngộ điều gì?”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Managed by medocsach.com
DMCA.com Protection Status