Chuyển tới nội dung

Đừng để bị lòng tham chi phối

Tham lam là mê đắm, ham muốn, thèm khát một thứ gì đó về tài, sắc, danh, thực, thùy. Mỗi người có một ngưỡng tham khác nhau và đối tượng tham khác nhau, có người tham từ những thứ rất nhỏ như cây kim cọng chỉ nhưng có người chỉ tham đối với những thứ có giá trị rất lớn, có người tham danh, có người tham sắc, có người tham tiền tài…

Khi chưa giác ngộ thì ai cũng còn tham sân si nhưng khác nhau ở chổ người có sự tu tập thì không để bị lòng tham chi phối, không gian tham chiếm đoạt tranh giành phi pháp.

Đức Phật đã dạy con người nếu muốn được giàu sang thì phải từ bỏ tính tham lam, ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn, phải biết bói thí thì sẽ hưởng được phước báu hữu lậu giàu sang. Nhưng khi đã được phước báu hữu lậu giàu sang phú quý thì cũng đừng hãnh diện kiêu mạn với phước báu đó. Vì sự giàu sang đó là pháp hữu vi, là vô thường, nên đừng chấp thủ vào nó, mà phải học tính buông xả, xa lìa những cạm bẫy của dục lạc để thân tâm luôn được thanh thản, an lành thì đây mới là phước báu vô lậu không còn phải trôi lăn sinh tử nữa.

Bài pháp thoại Đừng để bị lòng tham chi phối do Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Linh Quang, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 15/10/2017

5/5 - (4 bình chọn)

1 bình luận trong “Đừng để bị lòng tham chi phối”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Designed by hocgioitienganh.com
DMCA.com Protection Status