Đừng quá tin vào cái thấy của mình

Pháp thoại Đừng quá tin vào cái thấy của mình do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 05.08.2018.

Thầy Minh Niệm | Đừng quá tin vào cái thấy của mình | 05.08.2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận