Dùng trí tuệ để tu

Bài giảng Dùng trí tuệ để tu được thầy Thích Trí Huệ thuyết pháp tại chùa Liên Hoa, Lasvegas trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ 2018.

Dùng trí tuệ để tu, giảng tại Mỹ || Thích Trí Huệ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận