Đường vào Kinh Pháp Hoa

Pháp thoại Đường vào Kinh Pháp Hoa được thầy Thích Thiện Thuận chia sẻ tại chùa Xá Lợi, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25/10/2020

. ĐƯỜNG VÀO KINH PHÁP HOA ( PHẦN 1) - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Đường vào Kinh Pháp Hoa"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận