Gần mực thì đen gần đèn thì sáng

Trong mỗi người chúng ta ắt hẳn cũng nhận ra lời khuyên dạy của ông cha ta muốn dành cho chũng ta qua câu thành ngữ “gần mực thì đen gần đèn thì sáng”. Mỗi người sống đều phải biết tu dưỡng đạo đức, phải biết lựa chọn những người bạn tốt mà chơi. Phải biết tránh xa những tệ nạn xã hội, những điều xấu xa để bản thân mình không bị lấm bẩn trở thành một vết mực xấu xí bị bao người xa lánh mà hãy trờ thành một ngọn “đèn” cho người noi theo ánh sáng đó. Mỗi chúng ta cũng cần đứng vững trước mọi hoàn cảnh khó khăn, trước những cám dỗ xã hội dù khó khăn như thế nào cũng phải biết vươn lên tránh những điều xấu xa và bảo vệ nhân cách đạo đức tốt của bản thân mình. Kính mời quý vị theo dõi bài chia sẻ của Thầy Minh Niệm về việc để tâm theo hoàn cảnh thuận nghịch sẽ ảnh hưởng như thế nào tới nhận thức của mỗi chúng ta trong xã hội.

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận