Giữ nguồn tâm cho tịnh

Pháp thoại Giữ nguồn tâm cho tịnh được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Happy Receiption, ngày 06/11/2018.

Giữ Nguồn Tâm Cho Tịnh - Thầy Thích Pháp Hòa ( Happy Receiption , ngày 6..11.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Giữ nguồn tâm cho tịnh"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận