Hạnh quả sa môn

Bài pháp thoại Hạnh quả sa môn do đại đức giảng sư Thích Pháp Hòa thuyết giảng ngày 05/02/2017 tại chùa Hải Đức, Canada
hanh qua sa mon

Hạnh Quả Sa Môn - Thầy Thích Pháp Hòa ( Feb 5, 2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận