Chuyển tới nội dung

Hình Phật A Di Đà

Đức Phật A Di Ðà tiền thân là Thái tử Kiều Thi Ca, bỏ ngôi sang, xuất gia tu chứng thành quả Phật là Phật A Di Ðà.

Ðời quá khứ hằng hà sa kiếp trước, Ngài là vua Chuyển Luân tên là Vô Tránh Niệm. Ngài có một quan Ðại thần tên là Bảo Hải, rất giàu lòng tín ngưỡng. Một hôm vua nghe Đức Phật Bảo Tạng đến thuyết pháp tại vườn Diêm Phù ở gần bên thành, Ngài với quan Ðại thần Bảo Hải liền đến nghe và rất hài lòng. Vua pháp tâm thỉnh Phật và đại chúng vào vương cung cúng dường trọn ba tháng để cầu phúc báu.

Ðức Phật khuyên vua nên phát Bồ đề tâm cầu đạo Vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Khi đó Đức Phật Bảo Tạng liền phóng hào quang sáng ngời, soi khắp cả thế giới của như Phật mười phương, cho chúng hội đồng thấy. Bảo Hải đại thần liền tâu với vua Vô Tránh Niêm: “Nay Bệ hạ nhờ oai thần của Phật, được thấy các thế giới, vậy Bệ hạ muốn cầu lấy thế giới nào?”.

Vua đảnh lễ Phật, quỳ gối chắp tay phát lời đại nguyện, cầu xin sau khi tu hành thành Phật, quốc độ và nhân dân của Ngài, đều được trang nghiêm thanh tịnh. Do nhân duyên ấy, sau Ngài thành Phật hiệu là A Di Ðà ở cõi Tây phương Cực lạc.

Dưới đậy là những hình Phật A Di Đà đẹp mà mình sưu tập được, quý vị có thể xem và tải về máy

hinh-phat-a-di-da-1

hinh-phat-a-di-da-2

hinh-phat-a-di-da-3

hinh-phat-a-di-da-4

hinh-phat-a-di-da-5

hinh-phat-a-di-da-6

hinh-phat-a-di-da-7

hinh-phat-a-di-da-8

hinh-phat-a-di-da-9

hinh-phat-a-di-da-10

hinh-phat-a-di-da-11

hinh-phat-a-di-da-12

hinh-phat-a-di-da-13

hinh-phat-a-di-da-14

hinh-phat-a-di-da-15

hinh-phat-a-di-da-16

hinh-phat-a-di-da-17

hinh-phat-a-di-da-18

hinh-phat-a-di-da-19

hinh-phat-a-di-da-20

hinh-phat-a-di-da-21

hinh-phat-a-di-da-22

hinh-phat-a-di-da-23

hinh-phat-a-di-da-24

hinh-phat-a-di-da-25

hinh-phat-a-di-da-26

hinh-phat-a-di-da-27

hinh-phat-a-di-da-28

hinh-phat-a-di-da-29

hinh-phat-a-di-da-30

hinh-phat-a-di-da-31

hinh-phat-a-di-da-32

hinh-phat-a-di-da-33

hinh-phat-a-di-da-34

hinh-phat-a-di-da-35

hinh-phat-a-di-da-36

4.7/5 - (64 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

DMCA.com Protection Status Powered by minlamdep.com