Hộ trì cho nhau

Pháp thoại Hộ trì cho nhau được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Phổ Quang, Úc Châu, ngày 13.11.2018.
Hộ trì cho nhau

Hộ Trì Cho Nhau - Thầy Thích Pháp Hòa ( Chùa Phổ Quang, Úc Châu Ngày 13.11.2018 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Hộ trì cho nhau"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận