Huân tu thắng tấn

Bài pháp thoại Huân tu thắng tấn được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 26/09/2018 tại đạo tràng Giác Ngộ, New Jersey, USA

4.3/5 - (6 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Huân tu thắng tấn"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận