Chuyển tới nội dung

Huyền nhiệm Chú Đại Bi

Huyền nhiệm Chú Đại Bi

Sự linh nghiệm, hiển linh của chú Đại Bi từ lâu đã được dân gian Việt Nam nói riêng, dân chúng khắp nơi trên tòan cõi phương Đông nói chung hiểu là “thần chú của Phật Pháp”. Sự linh ứng của chú Đại Bi thật diệu kỳ: cứu khổ cứu nạn con người không bị ma quỷ, kẻ ác hãm hại; bảo vệ con người trước những khó khăn mà con người phải đương đầu gánh vác; Trị cho con người những thói tật cả về tâm bệnh lẫn thân xác; Có sức chuyển hóa vũ trụ biến tạo nên cát tường từ nghiệp chướng; Hóa giải chứơng duyên, ngang trái; Hóa thân Bồ Tát, giúp con người có sức mạnh vô biên tự mình thóat khỏi ách ngục hình của tha nhân;…Đã có hàng ngàn câu chuyện truyền tụng về sự huyền diệu của chú Đại Bi có thật trong dân gian và do đó, con người đến với chú Đại Bi như tìm đến một cứu cánh lúc tai nạn.

Nói chung, công năng của chú Đại Bi là làm cho chúng sinh tiêu trừ được khổ nạn, đem đến cho con người sự vui tươi và có khả năng chữa lành tâm bệnh lẫn thân xác, năng lực của chú có thể hóa giải cả nghiệp chướng trái duyên, hóa giải tội báo. Thần lực của chú Đại Bi thật vô song.

huyen nhiem chu dai bi

Sự thật, chú Đại Bi không linh nghiệm hết tất cả mọi trường hợp. Vì sao vậy? Để được thụ ân của chú Đại Bi, con người trước hết phải có tâm thiện. Con người có thể nhiều lúc mắc sai lầm nhưng cơ bản tâm phải thiện thì Chú Đại Bi mới linh hiển trong họ. Tuy nhiên, chính chú Đại Bi cũng góp phần cải tạo cho con người có ác tâm được cải hòan thành thánh thiện hơn và họ phải nổ lực trên con đường vươn đến sự thiện hảo.
Hãy đến với Mẹ Quan Âm thông qua chú Đại Bi. Hãy niệm tụng với lòng THÀNH KÍNH TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀ TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG TÒAN VẸN. Hãy đứng thẳng hoặc ngồi ngay ngắn trước khi niệm Chú Đại Bi, đó là thân nghiệp được thanh tịnh. Miệng tụng kinh không nói lời gian trá. Tâm thanh tịnh không để ý tán lọan. Ngoại cảnh lắng trong là khế ngộ nguồn tâm, diệu nhập pháp lý. Chân ngôn được phát ra như ngọc tìm dưới đáy nước trong. Vẻ trong sáng của ngọc được hiển bày vào tâm nguyện thành tựu cũng như nhập vào biển diệu nghĩa, thật là huyền nhiệm.

Thấu đạt ý kinh cũng chính là lĩnh hội được chân ý như người đến được đỉnh núi cao của trí huệ. Bài kinh văn như sau: “Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni, Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da, nam mố ) a rị da ba lô yết đế thước bát ra da bồ đề tát đóa bà da, ma ha tát đòa bà da, ma ha ca lô ni cá da, án tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đòa y mong a rì da bà lô yết đe ) thất Phật ra lăng đà bà nam mô na da cẩn trì hê trì ma ha bàn đa sa mế tát bà tha đậu du bằng a thê dân. Tát bà tát đa na ma bà dà ma phàt đạt đầu đát điệt tha án a bà lô hê lô ca đế ca ra đế ) dí.. hệ rị ma ha bồ đề tát đòa tát bà tát bà ma ra ma ra ma hê ma hê rì đà dưng cầu lô câu lộ kiết mong. Đồ lô đồ lô phàt xà da đế ma ha phàt da đế đà ra đà ra ) địa rị ni thất phật ra da, da ra dạ ra ma ma phạt ma ra mum đế lệ y hê y hê thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi. Phạt sa phạt Sâm phật ra xá da hố lô hố lô ma ra, hố lô hố lố hế rị, tả ra tả ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề da bồ đề da, bồ đà da bồ đà da, di đế rị dạ, ná ra cấn trì. Địa rì sắc ri na ba dà ma na, ta bà ha. Tất dạt da, ta bà ha. Ma ha Tất đạt đa, ta bà ha. Tất đạt du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ta tăng a mục khê da ta bà ha. Ta bà ha a tất đà dà ta bà ha, giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ ra, nam mô a rị da bà lô yết đế thước bàn ra da, ta bà ha. Án tất điện đô màn đa ra bạt đà ra, ta bà ha. Nam mô Phật đà da. Nam mô Đạt Ma da ”.

Khi tụng Chú Đại Bi, hành giả phải gieo trồng đại nguyện và chấp pháp. Ta từng nghe: “Đại Bi thần chú thông thiên địa” nghĩa là Chú Đại Bi thông cả trên trời lẫn địa ngục thảy đều hiểu biết tinh tường, lắng nghe. Nội dung của chú Đại Bi là đảnh lễ 84 vị Bồ Tát. Con người quy y tam bảo dễ dàng nhận được linh ứng của Chú này.Tuy nhiên, để hưởng thụ Thần chú, không phải hễ chỉ có đọc mà thành tựu, vấn đề là tâm nguyện. Phải tự nguyện tinh tấn thực hiện đảnh lễ tương jứng với lời dạy của Phật pháp, tránh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, ngũ dục,…và phải “trì niệm”, nghĩa là trì nhiều lần trong một ngày, trì nhiều ngày, trì liên tục. Thường có con số hiệu nghiệm là 7 biến, 21 biến hoặc tốt nhất là 108 biến thì có hiệu nghiệm. Khi ấy, Đức Quan Âm sẽ lắng nghe ở cõi thế gian và cứu độ một cách tự tại, đưa con người vượt qua bể khổ, đến bờ giải thóat. Cúi đầu đảnh lễ 84 vị Bồ Tát thì cũng có nghĩa là con người đã tự giác, giác ngộ, tự giải thóat cho chính mình khi tắm mình trong lời thiền. Vì vậy, khi trì chú, cần kết hợp với tư thế thiền để hiệu nghiệm hơn. Khi ấy, con người phát tâm Bồ Đề, đạt đến chỗ thành tự viên mãn, an lạc, thù thắng. Đứng trước cái ác, con người can đảm, rất dũng mãnh, tinh thấn làm quân thù khiếp sợ. Trước oai linh thù thắng, không chỉ kẻ gian ác sợ hãi mà chốn ngạ quỷ, năng lực thần chú mạnh mẽ đến nỗi các quỷ dạ xoa, ma quái đều cung kính chấp trì hoặc trốn chạy . Không gian của thần chú vô tận khắp cả mười phương, do đó, khi đã giác ngộ, người trì chú có thể lan tỏa thần nguyện của mình đến các chúng sanh khác làm cho họ cũng đảnh lễ tâm nguyện, do đó thần chú là phước tâm vô thượng, đó cũng chính là sự kỳ diệu của chú này.
Quý Phật tử nếu có nhiều thiện căn thì nên dự hội chú Đại Bi, nếu thiền định suốt 49 ngày thì có thể tựu thành chánh giác. Con người là chúng sanh, không thể không tu hành mà thành tựu đạo nghiệp. Ai cũng biết phải nhờ vào tu hành mới đạt được Phật quả. Những người có chân tu mà lười biếng không chịu tu hành thì cũng dễ bị đọa vào địa ngục cùng với loài ngạ quỷ.Hãy siêng năng, tinh tấn thì mới mong có ngày thành tựu. Sự vi diệu của Phật pháp là khôn lường, muốn đạt được như vậy thì sự hành trì cần phải thường xuyên, phải nổ lực công phu thì mới có quả quang minh, không còn tối tăm mê muội tức là không còn vô minh, đó mới là trí tuệ chân thực của con người. Hãy chú nguyện tâm thành với thái độ thơ thới, tinh tấn. Hãy chăm sóc tinh thần như một người vợ đảm đang. Hãy lưu hành giả chú này vì lòng thương xót chúng sinh thong xót những người tạo nghiệp ác quá lớn, vô minh, là ta phát tâm cứu độ chúng sinh khi đem chú này đến truyền bá cho họ.

Nhân dịp đầu xuân, tôi để lòng lắng trong, dâng mấy dòng niệm tâm thức này làm quà tặng đầu xuân vô giá cho quý bạn đọc như là tâm nguyện của tôi dâng Đấng Bồ Tát oai nghiêm lĩnh thụ ơn huệ của Ngài đến chúng sinh, đặc biệt là Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn Linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Nguyện cho tất cả Phật tử có phước duyên được nguyện tụng kinh Đại Bi tâm Đà La ni sớm tựu thành ước nguyện. “Toại tâm mãn nguyện” là thành tựu viên mãn

5/5 - (2 bình chọn)

1 bình luận trong “Huyền nhiệm Chú Đại Bi”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Developed by excelketoan.net
DMCA.com Protection Status