Kế thừa và phát huy truyền thống Phật giáo gia đình

Bài pháp thoại Kế thừa và phát huy truyền thống Phật giáo gia đình được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Thiên Tôn, Tp. Hồ Chí Minh

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận