Khải Tường

Video pháp thoại Khải Tường do đại đức giảng sư Thích Pháp Hoà giảng ngày 15/10/2017 tại chùa Khải Tường, Hoa Kỳ

Khải Tường - Thầy Thích Pháp Hoà ( mới 15.10.2017 )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận