Tác hại của khẩu nghiệp, cống cao, ngã mạn

Pháp thoại Khẩu nghiệp, cống cao, ngã mạn sẽ đưa tới tai hại, thất đức như thế nào? được Thầy Thích Huyền Diệu chia sẻ trực tuyến với các Phật tử

5/5 - (4 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Tác hại của khẩu nghiệp, cống cao, ngã mạn"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận