Chuyển tới nội dung

Kho tàng người đi tu có những gì?

Pháp thoại Kho tàng người đi tu có những gì được thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 25/04/2020

Bồ Tát có bốn loại Kho tàng ẩn dấu. Thế nào là bốn? Gọi là: kho tàng Đà La Ni. Kho tàng tài Hùng biện. Kho tàng Pháp. Kho tàng hồi hướng. Tài vật không hết. Đó là bốn.

5/5 - (4 bình chọn)

1 bình luận trong “Kho tàng người đi tu có những gì?”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status