Chuyển tới nội dung

Không ai thương mình bằng chính mình

Pháp thoại Không ai thương mình bằng chính mình được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa An Lạc, Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27/12/2020

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Thắng Lâm), tại vườn ông Anàthapindika (Cấp Cô Ðộc). Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo” — “Thưa vâng, bạch Thế Tôn”.

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:

— Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có vị Thiên thuộc cõi trời Ba mươi ba, với chúng Thiên nữ vây quanh, du hí ở vườn Hoan Hỷ, thọ hưởng năm thiên dục công đức. Bây giờ, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này:

… Ðứng một bên, vị Thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn:

Thương ai bằng thương con,

Của nào bằng bò nhà,

Sáng nào bằng mặt trời,

Nước nào hơn biển cả.

(Thế Tôn):

Thương ai bằng thương mình,

Của nào bằng lúa gạo,

Sáng nào bằng trí tuệ,

Nước nào hơn mưa rào.

(Kinh Tương Ưng Bộ)

“Một hôm vua Ba Tư Nặc hỏi phu nhân Mạt Lợi: Trên đời nầy ái khanh yêu ai nhất?

Phu nhân Mạt Lợi đáp: Tâu bệ hạ, người mà thần thiếp yêu quí nhất, chính là thần thiếp.

Vua Ba Tư Nặc ngạc nhiên: Sao? Mình lại yêu mình? Trẫm không hiểu khanh muốn nói gì?

Phu nhân Mạt Lợi thưa: Tâu bệ hạ, vì có ái trọng tự ngã mình, nên thần thiếp mới yêu thương bệ hạ, vì bệ hạ là người đem lại hạnh phúc cho cái tự ngã nầy.

Hôm sau vua Ba Tư Nặc xa giá đến tinh xá Kỳ Viên thăm Phật, và trình bày câu chuyện đối đáp giữa vua và hoàng hậu. Đức Phật xác nhận ý kiến của phu nhân Mạt Lợi qua bài kệ như sau:

    Tâm ta đi cùng khắp

    Tất cả mọi phương trời

    Cũng không tìm thấy được

    Ai thân hơn tự ngã

    Ði tìm khắp phương trời

    Cũng không tìm đâu thấy

    Ai thân hơn tự ngã

    Vậy ai yêu tự ngã

    Chớ hại tự ngã người.

Ðó là lời xác nhận của đức Phật: Chúng sanh yêu tự ngã mình hơn hết. Bây giờ nếu hỏi mình yêu ai nhất, tôi nói một câu quí vị nghe sẽ sửng sốt, vì không bao giờ dính dáng chuyện mà mình tưởng.

5/5 - (2 bình chọn)

1 bình luận trong “Không ai thương mình bằng chính mình”

  1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
    Nguyện đem công đức này
    Hướng về khắp tất cả
    Đệ tử và chúng sanh
    Đều trọn thành Phật đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Operated by taichinhvn.com
DMCA.com Protection Status