Chuyển tới nội dung

Thực hành kinh Mahamangala Sutta để có an vui hạnh phúc

Pháp thoại Mật pháp tụng đọc và thực hành kinh Mahamangala Sutta, để có an vui hạnh phúc trong đời này do Thầy Thích Huyền Diệu chia sẻ trực tuyến cho các Phật tử

Theo truyền thống các nước Phật giáo, nhất là các nước theo Nam tông thì Kinh Mahamangala Sutta (Kinh Đại Phúc Đức) được truyền tụng trong các buổi lễ như là một kinh chú mầu nhiệm. Tu sỹ hoặc các Phật tử thuần thành tin tưởng khi tụng hoặc khi nghe và thực hành kinh này một cách thành tâm thì sẽ được nhiều phúc đức, nhiều may mắn và tránh được nhiều tai nạn ngay trong cuộc đời này.

 Người chí thành trì tụng và thực hành Kinh Đại Phúc Đức này sẽ được thành công và an lạc dù ở bất cứ nơi nào.

 Maha Mangala Sutta là một trong những đoạn kinh rất quan trọng trong Tam Tạng kinh điển của Phật Thích Ca đã thuyết pháp độ sinh.

 Maha: Nghĩa là to, lớn;

 Mangala: Nghĩa là Phúc đức, điều thiện, sự may mắn, phúc lành, gia tài tốt, hạnh phúc, kiết tường….;

 Sutta: Nghĩa là Kinh;

 Maha Mangala Sutta có thể dịch là Kinh Đại Phúc Đức hay Kinh Phúc Đức Lớn, Kinh Hạnh Phúc Lớn, Kinh Đại Cát Tường….Theo Tam Tạng kinh điển và các tài liệu liên quan bài kinh này được truyền thống Phật giáo các nước cho biết rằng: Nguyên do Phật nói kinh này tại Tu viện Cấp Cô Độc, nơi vườn Thái Tử Kỳ Đà, gần nước Xá Vệ. Suốt 12 năm Thiên (Trời) và Nhân (người) đã tranh cãi và bất đồng ý kiến về việc làm cũng như ý nghĩa về Phúc Đức, về Hạnh phúc.

 Vua trời Phạm Thiên đã nghe lời khuyên của Vua trời Sakka, đại diện đến hỏi Phật về ý nghĩa của sự Phúc Đức, sự Hạnh Phúc.

 Phật Thích Ca đã giải quyết tường tận và đã khuyên Thiên cũng như Nhân nên học và thực hành 38 điều Phúc Đức để tu thân mình được an lành, hạnh phúc và tất cả những người xung quanh mình cũng được Phúc Đức, Hạnh phúc.

 Kinh Đại Phúc Đức diễn ra trong 10 kệ.

 Chính tôi được nghe như vầy: Một thưở nọ, khi Đức Thế Tôn cư ngụ tại thành Xá Vệ, tại Tu Viện Cấp Cô Độc, trong vườn Kỳ Đà. Hôm đó, trời đã về khuya, có một vị Thiên giả hiện xuống thăm Ngài, hào quang và vẻ đẹp của Thiên giả làm sáng cả vườn cây. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị Thiên giả đứng sang một bên và cung kính tham vấn Ngài bằng một bài kệ:

“Nhiều Thiên Nhân thao thức, muốn biết về Phúc Đức

 Để sống được an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy”

 Sau đây là lời Đức Thế Tôn:

 Nên tránh kẻ xấu ác (1)

 Hãy gần bậc hiền lành (2)

 Tôn kính bậc đáng kính (3)

 Là Phước đức lớn nhất

 Sống trong môi trường tốt (4)

 Đã tạo tác nhân lành (5)

 Đi được trên đường Chánh (6)

 Là phước đức lớn nhất

 Có học (7) có nghề hay (8)

 Biết hành trì giới luật (9)

 Biết nói lời ái ngữ (10)

 Là phước đức lớn nhất

 Được phụng dưỡng mẹ cha (11)

 Yêu thương gia đình mình (12)

 Được hành nghề an lạc (13)

 Là phước đức lớn nhất

 Sống ngay thẳng (14) bố thí (15)

 Giúp quyến thuộc, thân bằng (16)

 Hành xử không tỳ vết (17)

 Là phước đức lớn nhất

 Tránh không làm điều ác (18)

 Nên xa các tội lỗi (19)

 Không say sưa nghiện ngập (20)

 Tinh cần làm việc lành (21)

 Là phước đức lớn nhất

 Biết khiêm cung (22) lễ độ (23)

 Tri túc (biết đủ) (24) và biết ơn (25)

 Không bỏ việc học đạo (26)

 Là phước đức lớn nhất

 Biết kiên trì (27) phục thiện (28)

 Thân cận bậc Thánh hiền (29)

 Dự pháp đàm học hỏi (30)

 Là phước đức lớn nhất

 Sống tinh cần (31) tỉnh thức (32)

 Học chân lý nhiệm mầu (33)

 Thực chứng được Niết Bàn (34)

 Là phước đức lớn nhất

 Sống chung đụng nhân gian

 Tâm không hề lay chuyển (35)

 Phiền não hết (36) an nhiên (37)

 Sống hoàn toàn an tịnh (38)

 Là phước đức lớn nhất

 Cứ sống được như thế

 Đi đâu cũng an lành

 Tới đâu cũng hạnh phúc

 Thật phước đức vô biên

5/5 - (7 bình chọn)

3 bình luận trong “Thực hành kinh Mahamangala Sutta để có an vui hạnh phúc”

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

 2. Năm mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm mô A Di Đà Phật! Con xin tri ân công đức của Thầy. Con nguyện thọ trì và thực hành lời dạy của Phật. Con xin kính chúc Thầy mãi mãi an lạc và trường thọ để dìu dắt chúng con tu tập. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, tát đại chứng mình.

 3. Thưa thầy, cách nay hơn 2 tuần con may mắn được nghe bài giảng của thầy năm 2021, trong đó thầy có nói thực hiện theo 10 điều thầy dặn con tự hứa sẽ thực hiện nhưng con không biết cách để gửi tờ cam kết cho thầy. Trong 10 điều thầy dặn có việc tụng 1800 lần kinh Mahamangala-sutta nhưng khi con tìm trên mạng thì có tiếng Phạn và có bản dịch tiếng Việt. Vậy thầy cho con hỏi con nên tụng theo bản nào, và nếu được thầy hoan hỉ cho con xin bản kinh để con biết mà thực hiện theo những lời thầy dặn ạ!
  Con xin cám ơn thầy!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 

Powered by sanphamgiare.com
DMCA.com Protection Status