Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục câu 306 đến 312

Video pháp thoại Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục câu 306 đến 312 được thầy Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân, ngày 25/02/2017, nhằm ngày 29/01 năm Đinh Dậu

Kinh Pháp Cú Phẩm Địa Ngục (Câu 306 đến 312) - Thầy Thích Phước Tiến 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận