Kinh Tứ Diệu Đế và 37 Phẩm Trợ Đạo

Bài pháp thoại Kinh Tứ Diệu Đế và 37 Phẩm Trợ Đạo được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Phước Thiện, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, tháng 12/2016

Kinh Tứ Diệu Đế và 37 Phẩm Trợ Đạo

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận