Làm sao hết tội?

Bài pháp thoại Làm sao hết tội do Đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Bảo Minh trong chuyến hoằng pháp tại Úc

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận