Làm sao thoát khổ

Pháp thoại Làm sao thoát khổ do Ni sư Thích Nữ Hằng Liên giảng trong khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ lần 10, tại chùa Giác Ngộ ngày 05-11-2017

Xem thêm toàn bộ bài giảng về thiền Tứ Niệm Xứ: Bài giảng thiền Vipassana

5/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận