Làm tổn thương người khác có nhận quả báo không?

Pháp thoại vấn đáp Làm tổn thương người khác có nhận quả báo không? được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng cho các Phật tử tại gia

Làm tổn thương người khác có phải nhận quả báo không? - Vấn đáp Thầy Thích Pháp Hòa (rất hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Làm tổn thương người khác có nhận quả báo không?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận