Lời pháp vàng ngọc của Pháp Sư Tịnh Không

Quyển sách Lời pháp vàng ngọc của Pháp Sư Tịnh Không là những lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, giải đáp những thắc mắc của Phật tử trong quá trình tu hành.

Lời Pháp vàng ngọc của Pháp Sư Tịnh Không 1/2


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận