Mười lần trót lỡ

Mười lần trót lỡ
Thầy Thích Pháp Hòa

Lỡ xin vào chốn bụi hồng
Thì xin đi trọn 1 vòng cho xong
Lỡ con lỡ vợ lỡ chồng
Thì xin sống trọn đẹp lòng đôi bên
Lỡ mang danh nghiệp vang rền
Tất nhiên phải chịu mũi tên tị hiềm
Lỡ làm 1 chiếc que diêm
Sáng đời 1 chút lửa tim mặn nồng
Lỡ đi vào chốn cõi không
Tôn thờ lý tưởng vững lòng ban sơ
Lỡ vào chơi 1 ván cờ
Cớ sao lại nỡ ơ thờ cuộc chơi
Lỡ làm thân phận con người
Thì xin sống trọn 1 đời phù sinh
Lỡ tơ vương 1 chữ tình
Thì xin yêu trọn những gì đáng yêu
Lỡ thương lời kinh xóm chiều
Thì xin muôn thuở ghi điều dạy răn
Lỡ gửi thân chốn nhọc nhằn
Áo cà sa khoác nguyện dần thoát ly

3.4/5 - (5 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận