Muốn buông mà làm sao buông

Video pháp thoại Muốn buông mà làm sao buông được Thầy Thích Minh Niệm thuyết giảng tại Trung tâm Tuệ Đức, 29.12.2016

Sư Minh Niệm || Muốn buông mà làm sao buông? || Trung tâm Tuệ Đức || 29.12.2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận