Năng lực của Bồ Tát

Pháp thoại Năng lực của Bồ Tát được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại chùa Quán Âm, San Diego, California, ngày 18/12/2019

Năng lực Của Bồ Tát - Thầy Thích Pháp Hòa

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Năng lực của Bồ Tát"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận